Broker Inmobiliari

Els nostres assessors com Brokers Immobiliaris

El *Broker immobiliari és la persona que s’encarrega en la immobiliària d’ajudar als seus clients en les inversions d’alta rendibilitat. Gestiona tot el que té a veure amb les transaccions immobiliàries entre els venedors i compradors.

Els nostres contactes com Broker immobiliari, és el que s’encarregarà de coordinar tota l’operació.

Per a això, prèviament, cal haver exercit com a professional per a poder aconseguir aquest lloc.

Aquest treball consisteix en a més de coordinar l’operació s’encarrega de recollir les quantitats que es deixen a compte i de negociar amb totes dues parts.

Aquesta figura, evidentment, ha de tenir coneixements sòlids del sector immobiliari, perquè supervisa a taxadors, compradors i venedors, a més de conèixer bé la legislació i procediments locals necessaris.

Els nostres contactes amb Brokers

Els nostres contactes amb *Brokers immobiliaris a més de tenir contacte directe amb agents immobiliaris com a clients, és necessari haver exercit anteriorment com a agent immobiliari durant un període que va dels 3 als 5 anys, a part d’uns coneixements econòmics immobiliaris molt destacats del sector.

En línies generals, la majoria dels Brokers immobiliaris comencen sent agents immobiliaris, i quan obtenen cert nivell d’experiència.

Si t’agrada el món de les Taxacions aquesta eina et pot interessar Goolzoom

Diferències entre Broker i agent immobiliari

L’agent immobiliari és un intermediari que ajuda en la compravenda d’immobles, ja que té experiència i coneixement del mercat immobiliari. Mentre que el *Broker immobiliari ajuda en les inversions immobiliàries d’alta rendibilitat.

Compare listings

Compare