Preguntes que segur t'hauràs fet

Que pot oferir-te immobiliària TotPenedès

Nosaltres

TotPenedès, és una immobiliària associada Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya. I tots aquells agents que formen part d’aquest col·lectiu, es comprometen a desenvolupar la seva activitat d’acord amb uns principis sòlids que són precisament, aquells que converteixen un *API en el professional immobiliari de referència del mercat. Per a això, et convidem a conèixer quines són les funcions de la nostra agència immobiliària TotPenedès.
Voldria compartir la nostra experiència i parlar de quines són les funcions d’una agència immobiliària i per què és tan important que l’assessor immobiliari estigui recolzat per una immobiliària i aquesta ho estigui pel Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya.

A l’hora de buscar una agència immobiliària, el primer que hem de saber és a què es dediquen aquestes empreses, quines són les seves funcions i com ens poden ajudar en les negociacions immobiliàries que volen realitzar. Aquesta és una situació comuna que moltes persones troben en considerar contractar els serveis d’una agència. Per a buidar tots els possibles dubtes, en primer lloc, m’agradaria aclarir que una agència immobiliària és una empresa que pot estar formada per persones físiques o jurídiques, que s’especialitzen en serveis d’intermediació immobiliària i cobren una comissió o una quantitat pactada amb el client per la intermediació. Dit això, em submergiré en la part que probablement li interessa més, que són les funcions que fa una agència immobiliària després de signar un contracte de serveis. Si bé cada agència té els seus propis procediments, cal destacar entre les funcions més comunes:

   

1.       

La cerca d’immobles o de compradors: Si estàs interessat a comprar una propietat, simplement proporciones a l’agència les característiques que desitges en la teva nova llar i solo et mostraran aquelles que compleixin amb els teus criteris de compra. Si vols vendre-ho, et recomanen i seleccionen compradors que estiguin realment interessats en la teva propietat.

2.    
Informació sobre l’immoble: la immobiliària t’aportarà tota la informació pertinent sobre la situació de l’immoble (jurídica, registrals…) amb la finalitat de donar-te a conèixer qui és el propietari, si existeixen càrregues sobre ell, les activitats que es poden realitzar (en cas d’un local o oficina), etc.

3.    
La valoració: procedir la valoració de la propietat concorde al mercat és un dels aspectes més important que porta a cap una agència, ja que és decisiu per a poder vendre l’habitatge amb rapidesa. Per regla general, les agències immobiliàries basen les seves valoracions en operacions similars fetes amb anterioritat en la zona on es troba l’habitatge en qüestió.

4.    
Negociació dels contractes: en actuar com a mediadores entre compradors i venedors, les immobiliàries poden ser de gran ajuda per negociar els contractes de compravenda.

5.    
Mediació amb els bancs per a aconseguir la hipoteca: Per norma general, la majoria dels compradors necessiten buscar finançament per a procedir l’operació. Les immobiliàries solen tenir contactes amb unes certes entitats financeres, per la qual cosa la seva intermediació pot arribar a ser crucial per a aconseguir la hipoteca que et permeti adquirir l’habitatge.

6.

Multilateralitat: Els agents immobiliaris que treballen en una agència, fan principalment dues labors, captar immobles i vendre immobles. En el nostre cas, TotPenedès solem compartir captacions i vendes entre les diferents agències amb la finalitat de maximitzar les oportunitats de compra-venda d’un immoble.

 

Per què és important el suport d’una agència immobiliària per a un agent immobiliari 

L’accés a formació contínua és de vital importància perquè tot assessor immobiliari sigui capaç d’adaptar-se als canvis que el sector experimenta. Generalment, la majoria d’immobiliàries ofereixen una profunda formació, assistència a esdeveniments i cursos perquè els seus agents estiguin actualitzats i al corrent de les noves tendències que competeixen al sector.

L’experiència en estratègies de màrqueting i publicitat de la pròpia immobiliària estan al servei de l’assessor. El fet de poder fer servir diferents canals en les estratègies de màrqueting i publicitat brinda major garantia d’èxit en les operacions de compravenda dels clients. Uns valors ètics que basen el treball en les persones i no en les propietats reflecteixen al 100% l’esperit de treball de l’assessor.

 

 

 

 

Els nostres objectius:

  – L’atenció que hem de prestar als nostres Clients per a conèixer millor les seves necessitats.

  – L’interès que hem de prestar als nostres Clients pels serveis que ens demanda.

  – Totpenedès no vol ser una gran empresa on un client és un número de referència.

  – En TotPenedès és una empresa immobiliària on prestem adequadament els serveis que ens sol·liciten els nostres clients. I obtenir de l’un alt                     grau de satisfacció.

Abans de vendre el teu immoble, informa't

Abans de res et convidem que t’informis de com i de quina manera pots vendre la teva propietat i per a major seguretat, *Totpenedes et volem donar tota la informació a través d’aquest apartat que necessites per a realitzar la teva venda i ajudar-te amb tots els tràmits.

Hauràs de registrar-te, introdueix un nom i un email i una contrasenya per a poder entrar sempre que et vingui de gust per a controlar la teva propietat. 

Amb el teu compte podràs canviar tot el que creguis necessari de la teva propietat per a poder vendre-la el més ràpid possible, podràs controles les visites, canviar fotografies, textos, descripcions. Tot a l’estil que tu desitgis

Pots escollir 3 maneres de vendre el teu immoble

EN TOTPENEDÈS T'OFERIM 3 MANERES DE VENDRE LA TEVA PROPIETAT

 1. Vols vendre de Particular a Particular (pel teu propi compte)
  Vols provar de vendre la teva propietat en Plataforma EN LÍNIA (serveis compartits)
  Vendre Mitjançant Immobiliària API Totpenedès (serveis dels nostres assessors)

En qualsevol dels casos, TotPenedès t’ajudarà en el que necessitis.

A continuació t’informem com pots fer-ho en cadascuna d’elles.

Si tens necessitat, també pots disposar de Serveis de Fotografia, Tour Virtual 360º i Vídeo Màrqueting

Preguntes que ens fan els nostres Clients!

Paraules del sector immobiliàri

 

En aquest apartat, t’orientem en les paraules mes usades en immobiliària

 

Vols vendre o comprar una propietat? El principal per a començar aquest camí és comprendre com funciona el mercat immobiliari.   Avui des d’Immobiliària. TotPenedès, et compartim un diccionari de termes que t’ajudaran a desembolicar-te amb seguretat en la teva primera incursió en el mercat immobiliari.

 

 T’ho organitzem per ordre alfabètic perquè et sigui mes fàcil trobar el que cerques:

 

– A

 

Agència immobiliària

 

És l’empresa que s’encarrega a la gestió de compra i venda de propietats. Són el punt de connexió entre tots dos costats del mercat i el lloc en el qual t’assessoraran en el teu procés de compra o lloguer. Tenen el propòsit d’ajudar els seus clients a tenir la millor solució al que busquen.

 

API

 

Agent de la Propietat Immobiliària. És el professional que t’assessorarà i t’acompanyarà durant el procés de cerca de l’habitatge.

 

Arrendador

 

És el propietari d’un bé immoble que, a través d’un contracte d’arrendament o lloguer, promet arrendar la totalitat o una porció de l’immoble a una altra persona (un “arrendatari”) per al seu ús exclusiu, generalment, per un determinat període de temps i a canvi d’una suma de diners acordats.

 

Arrendatari

 

Si estàs vivint en un pis de lloguer, ets l’arrendatari. És a dir, és un sinònim d’inquilí.

 

Agent del comprador

 

Aquest perfil d’agent immobiliari treballa exclusivament per al client que vol comprar. De manera que el seu treball consisteix a buscar l’immoble que més s’ajusti a les necessitats del seu client, acompanyar-li en les visites i assessorar-lo durant tot el procés. És com un “personal *trainer” però en versió immobiliària. L’agent  del comprador té una major llibertat per a treballar, ja que en haver-se de només a una de les parts, no té conflictes d’interessos.

D’altra banda, li estalvien molt temps al client. Perquè realitzen una selecció prèvia d’aquells immobles que es corresponen amb les seves necessitats, visitant-los primer, amb l’objectiu que el client hagi de fer les mínimes visites possibles. També revisa que aquest habitatge no té desperfectes greus o càrregues pendents i prepara tota la documentació.

A més, guien al comprador en el procés de negociació. El seu ampli coneixement del sector i el fet de tenir a un expert a favor, facilita que puguin aconseguir descomptes d’entre el 5% i el 20%.

 

Agent del venedor

 

L’agent del comprador treballa exclusivament per a l’altra part: El seu treball consisteix a fer que aquest immoble es vengui el més ràpid possible i al millor preu possible. És un professional interessant per a aquelles persones que tinguin una propietat especial, que requereixi filtrar ofertes que no són sòlides, o que necessiten vendre’s en un termini de temps determinat.

El seu treball suposa un important estalvi de temps, però també de diners, ja que s’encarrega de dirigir la negociació del preu.

 

Avalista

 

L’avalador és un garant d’obligacions alienes, atès que es tracta d’un instrument pel qual un tercer es compromet a cobrir el pagament del crèdit, i els seus interessos, si s’han pactat, en el cas que el deutor original (avalat) no complís amb el que li correspon enfront del seu creditor (beneficiari de l’aval). Podràs trobar-te tant avaladors hipotecaris com avaladors arrendataris.

El primer fa referència a la persona que exerceix com a garantia de pagament d’una hipoteca. De fet, davant una situació d’impagament, el banc pot reclamar-li de la mateixa manera que al titular de la hipoteca. D’altra banda, els avaladors arrendataris actuen com a garantia de pagament d’una quota de lloguer.

Aicat

 

Es  una acreditación profesional obligatoria para desempeñar la profesión de asesor inmobiliario en Cataluña.  El Registro de Agentes Inmobiliarios de Cataluña es de carácter obligatorio y tiene como objetivo favorecer la transparencia y garantizar la protección de las personas usuarias en materia de vivienda.

 

– C

 

Catastre

 

Aquest és el lloc en el qual es registra un habitatge perquè quedi constància en l’administració pública. No és el mateix que el Registre de la Propietat. De fet, a diferència del Registre de la Propietat, inscriure un habitatge en el Cadastre és gratuït i obligatori.

Clàusula sol

Aquest terme t’interessa conèixer-lo bé si sol·licitaràs una hipoteca. Són tipus d’interès mínims que fixen els bancs en el moment en el qual es concedeix un préstec hipotecari.

 

Contracte d’arres

 

En el moment de comprar un habitatge, se signa aquest contracte privat (és a dir, sense presència de notari) en el qual venedor i comprador estableixen el pagament d’un senyal i s’especifica que es realitzarà una operació de compravenda o de lloguer d’un habitatge.

 

Compra sobre planell

 

Quan parlem que un habitatge es compra sobre pla, estem parlant d’immobles que encara no estan construïts. Abans de fer aquesta adquisició, has de veure els plans i la memòria de qualitat de la casa.

 

– D

 

Domini

 

És un sinònim de propietat i s’utilitza habitualment en el món jurídic.

 

– E

 

Escritures

 

Aquest document, signat i ratificat per notari, s’inscriu en el Registre de la Propietat per a donar constància del que s’ha signat en el contracte de compravenda. És un document públic.

 

Euríbor

 

Aquest és el tipus d’interès que els bancs tenen com a referència per a concedir una hipoteca i calcular l’interès que carregaran sobre ella.

 

Exclusiva

 

És el terme amb el qual anomenem a un contracte privat entre la immobiliària i el propietari, en el qual la immobiliària és l’única que pot vendre la propietat durant un període de temps, normalment de 6 mesos o 1 any. Aquesta modalitat és molt útil ja el client només té  contacte amb una immobiliària que gestiona tot.

 

Exclusiva compartida

 

Amb aquest tipus de contracte, el propietari encarrega la venda del seu habitatge a una immobiliària i aquesta al seu torn la comparteix amb altres immobiliàries associades. Aquestes agències es comprometen a mantenir el mateix preu i compartir els honoraris en cas de venda. D’aquesta manera, el client gaudeix dels avantatges d’una exclusiva sense tancar les portes a altres immobiliàries. Totes tindran el mateix interès a vendre la propietat, i el temps d’espera per a  un comprador es redueix.  Aquest mètode permet reduir a la meitat el temps que es triga a vendre una casa. Sens dubte si el client té la propietat en exclusiva compartida, es treballa i anuncia molt millor.

 

– F

 

Fiança

 

Quantitat de diners que es lliura a l’hora de signar un contracte de lloguer. L’objectiu és assegurar el compliment del que s’estableix en el contracte.

 

– H

 

Hipoteca

 

És un tipus de producte bancari que permet a una persona rebre de part del banc una quantitat de diners suficients per a poder fer front a la compra d’un habitatge.

 

– I

 

IAJD

 

Impost d’Actes Jurídics Documentats. És un impost que es cobra cada vegada que se signa una hipoteca davant notari acostima a ser 1,5% del valor de la compra.

 

IBI

 

Impost sobre Béns immobles. Aquest impost han de pagar-lo els propietaris de qualsevol habitatge inscrit en el Cadastre.

 

IRPH

 

Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris. És un índex oficial elaborat pel Banc d’Espanya que s’utilitza de la mateixa manera que l’Euríbor. Recentment ha estat marcat per la polèmica a causa de l’ús que els bancs fan d’ell.

 

ITP

 

Impost sobre transmissions patrimonials. És un impost que cal pagar en els 30 dies posteriors a la compra o lloguer d’un habitatge.

 

ITE

 

És la inspecció per la qual ha de passar tot edifici amb una antiguitat determinada amb la finalitat de valorar si reuneix tots els requisits de seguretat. Una vegada l’edifici hagi superat el mig segle d’antiguitat estarà obligat a passar la *ITE, almenys, cada 10 anys.

 

– L

 

LAU

 

Llei d’Arrendament Urbà. Aquesta llei és la que regula el lloguer a Espanya i defineix aspectes com la durada d’un contracte o les garanties que un amo pot sol·licitar a l’inquilí.

 

– M

 

Moratòria hipotecària

 

És l’ampliació en el termini que el banc et dona per a pagar les quotes de la hipoteca en el moment en el qual no pots atendre el pagament.

 

MLS

 

És la bossa immobiliària comuna espanyola d’immobles en multiexclusiva, que permet la cooperació entre professionals immobiliaris associats a aquest sistema. Es basa en l’acord entre un grup d’empreses per a compartir propietats en exclusiva i d’aquesta manera gestionar els immobles de manera conjunta. Tota l’activitat es regeix per unes regles internes que la regulen i articulen, secundant-se en un codi ètic d’obligat compliment per a tots els seus membres.

 

– P

 

Portal immobiliàri

 

Llocs web específics de propietats, en els quals podràs trobar habitatges que s’adaptin a les teves necessitats i que t’ajudaran en el teu procés de cerca.

 

Promotor immobiliari

 

És la persona o empresa que es dedica a la construcció i venda d’habitatges o altres propietats immobiliàries.

 

Pèrit judicial immobiliari

 

Es tracta d’un professional especialitzat en matèries relacionades amb els immobles. El perit immobiliari pot estar especialitzat al seu torn en diferents qüestions com la valoració immobiliària o en temes relacionats amb els sinistres en edificis. Aquests professionals compten amb coneixements reconeguts oficialment a través d’estudis superiors homologats, de manera que tenen capacitat més que suficient per a subministrar informació a jutjats i Tribunals sobre qüestions litigioses relacionades amb immobles. El treball del perit judicial immobiliari pot desenvolupar-se en múltiples àmbits jurisdiccionals i en processos de molt divers tipus. És molt freqüent la seva intervenció en els processos de successions a l’hora de valorar els immobles que han de ser objecte de transmissió als hereus; també pot intervenir a l’hora de valorar i repartir els béns immobles en cas de divorci; així com en els processos mercantils relacionats amb deutes si algun dels actius és un immoble.

 

Personal Shopper Immobiliari

 

És similar al final d’agent del comprador. S’encarrega de buscar l’immoble que li interessa al comprador, negociar el preu de compra i de tancar la millor opció per al seu client. Aquest professional sol fer estalviar temps, preocupacions (li estalviarà i evitarà sorpreses de vicis ocults de l’habitatge), aporta la documentació necessària (és a dir, ens evita papers i passejos) i fins i tot, diners: entre un 5% i un 20% dels preus de sortida de l’habitatge. Un *PSI garanteix una compra segura, tranquil·la, i al millor preu possible.

 

Poders notarials

 

Un poder és un document públic autoritzat per un notari que permet a una persona o empresa designar a una altra com el seu representant perquè actuï en el seu nom en determinats actes jurídics, de manera que el representant haurà d’acreditar la seva qualitat d’apoderat  mitjançant l’exhibició de la còpia autoritzada del poder.

 

– R

 

Renda

 

La quantitat de diners que es paga per un lloguer.

 

Rentabilidat d’una propiedat

 

La rendibilitat bruta anual és una primera indicació que permet formar-se una primera opinió sobre el valor d’una propietat. Per a calcular-ho, ha de dividir la suma de la renda anual per la suma de la compra i multiplicar la suma obtinguda d’aquesta manera per 100.

 

– S

 

Segregació

 

És el moment en el qual es modifica el registre d’una propietat per a seleccionar una part i registrar-la com a independent.

 

Assegurances de lloguer

 

Les assegurances de lloguer protegeixen els propietaris davant situacions d’impagament. És una alternativa a les fiances que cada vegada s’utilitza amb més freqüència.

 

Subarrendament

 

Aquesta situació es dona quan una persona que viu de lloguer en un habitatge, la lloga a una tercera persona. És a dir, el subarrendatari és l’inquilí de l’inquilí.

 

– T

 

Tasació

 

És la valoració que es fa d’un habitatge. En general, la realitza el banc abans de concedir una hipoteca per a conèixer el valor del pis i garantir així el préstec que concedirà.

 

– V

Valor catastral

 

És el valor que l’administració pública li dona al teu habitatge. S’estableix a partir de les dades que hi ha registrats en el cadastre.

 

VPO

 

Habitatge protegit. Són habitatges que estan protegides per una administració pública. Això suposa que tenen, per exemple, limitacions quant al seu preu entre altres.

El més recomanable és posar-se en contacte amb professionals immobiliaris, que puguin ajudar-te i guiar-te en tot el procés.  En Immobiliària TotPenedès, tenim experiència en el món immobiliari per a ajudar tant a venedors com compradors per a interessats en habitatge VPO.

Informació extreta de Finques Eva. Gracia

No són importants les fotografies, són Importantíssimes!!

 

Un catàleg de bones fotografies d’una propietat, sigui com sigui, juntament amb la base de dades de clients, són dues de les inversions més rellevants per a dur a terme una venda.

Amb bones fotografia d’aquestes que entren pels ulls i en les quals ve de gust estar, atreu bons clients, clients que no dubtaran a invertir en una propietat que en un primer moment encaixi amb les seves intencions.

No obstant això, a les cases per dins no sempre estan en bones condicions, en la qual sempre afavoreix una presentació neta, i adequada per a la realització de les Fotografies, així igual que per a les visites dels clients. 

A vegades!

Quan les propietats estan sense mobles, per a solucionar l’impacte visual sempre es pot recórrer a la modalitat de HOME STAGING cada vegada més aplicada en segons que tipus d’habitatges posats per a la seva venda.

Totpenedes.com també té els seus serveis de Home Staging que consisteix el que es diu, ordenar, netejar, buidar, reparar i decorar.

Les diferències que podem veure en un dels nostres apartats de serveis, el Home Staging abans i després de les decoracions d’interiors és impressionant, i amb la inversió mínima.

Amb aquestes tècniques s’eviten negociacions a la baixa, que en algunes ocasions poden suposar un 15% del preu.

 

Com fer bones fotografies d’immobles per al teu web?

 

El primer que volem destacar és que l’eina, en aquest cas la cambra que empris, és només això, una eina.

Si el que vols és aconseguir imatges de qualitat que atreguin més clients que les clàssiques imatges que fas amb el mòbil, no sols has de tenir una bona cambra. 

A més, és necessari conèixer alguns principis bàsics d’Arquitectura immobiliària que només podràs veure i comparar fixant-te en portals immobiliaris de qualitat.

Planifica amb cura què fotografiaràs

Un reportatge fotogràfic immobiliari és una mica més que una successió d’imatges d’estades buides o no!.

Les cases, edificis o mansions, són com les persones. Per a distingir les unes de les altres, hem de destacar el més característic d’elles.

Per això, el fotògraf immobiliari encarregat de prendre les imatges ha de planificar amb cura què vol fotografiar de cada immoble i que sigui prou representatiu com per a distingir-lo i poder representar el màxim real i concret cada espai determinat de l’habitatge.

Estudia cada apartat

Una mateixa estada la pots fotografiar de diferents maneres i posicions per a aconseguir diferents plans amb diferents resultats.

Per això és important que en cada estada l’observis i et preguntis com puc destacar el millor d’aquesta habitació?, quina primera impressió vull que rebin els que vegin aquesta imatge?

És convenient fotografiar l’estada des de les cantonades aconseguint major distància de visió, havent buidat l’espai si la casa està moblada.

És crucial no oblidar-se de cap espai que pugui ajudar a la seva adquisició i no descurar-se de les vistes que pugui tenir la propietat, perquè és un d’allò més valuós que pugui tenir una propietat.

En Totpenedes.com podràs vendre la teva propietat de particular a particular amb tota la seguretat i els mecanismes que ofereix el nostre portal de publicitat web. Pots posar tants propietaris com vulguis, amb un màxim de 5 fotos per propietari. Si no ens agraden les teves fotos, sempre pots sol·licitar els nostres serveis de fotografia i vídeo professional en Totpenedes.com i ens ajudaran a vendre més ràpid.

Per a prendre fotos de la seva propietat, sempre és recomanable organitzar-se, i per descomptat, embelleix una mica la teva casa perquè sigui més atractiva per als compradors. En portar fotos, vídeos o un Tour virtual de 360è, és molt important tenir en compte els elements personals i els elements que expressen la confiança. Si estàs interessat en una presa de fotos professional per a tu. Clica aquí

En publicar la teva propietat, hauràs d’emplenar el formulari que et posarem a la teva disposició perquè no et deixis gens rellevant per posar. També hauràs de descriure-la i redactar les seves qualitats i com no, posar preu de venda. 

Gestió

Totpenedes.com t’ho posa fàcil mitjançant la nostra divulgació en internet amb tots els nostres clients i visitants interessats a adquirir un habitatge. 

Tots els tràmits de documentació, gestió i planificació de la venda en aquesta modalitat, correran per part teva. Totpenedes.com s’encarregarà de la divulgació pública de la teva propietat. Si ho desitges, podràs destacar la teva propietat activant el servei de “Destacar Propietat” en el formulari de publicació.

Podràs tenir la teva propietat en Totpenedes.com fins que la benes o bé posar-la en mans dels nostres assessors immobiliaris per a potenciar la seva venda amb les nostres estratègies de màrqueting immobiliari en el qual tindràs sempre un assessor assignat.

Si vols començar a publicar la teva propietat, registra’t si no ho has fet encara i prepara les fotos i tota la paperassa, que necessites per a començar, pots començar pel següent:

Els documents que necessitaràs disposar per a vendre la teva propietat són:

Nota simple del Registre de la Propietat

 • Certificat d’eficiència energètica
  Plans de l’habitatge
  Cèdula d’habitabilitat 
  Certificat d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE si requereix)
  Estatuts de la comunitat de propietaris (si requereix)
  Rebut de pagament de l’IBI
  Contracte de reserva o d’arres
  Últimes factures pagades de subministraments
  Certificat de despeses de comunitat (si requereix)
  Certificat de deute zero 
  Contracte de compravenda
 •  

No es descarta algun document, perquè no totes les propietats, són d’igual manera de disposició i complexitat.

Sobretot les de més antiguitat que pel transcurs del temps es poden haver fet modificacions que amb portaria una modificació cadastral o del registre de la propietat.
 
 

En Totpeneces.com podràs vendre també EN LÍNIA si ho desitges, En aquest servei podràs disposar de fotografies professionals amb major quantitat de fotografia publicades, maquetació de l’anunci, documentació i contractes i major difusió en portals immobiliaris. Podràs controlar també en tot moment els detalls del teu immoble en la nostra web totpenedes.com i el més important, tindràs un assessor immobiliari a la teva disposició que t’assessorés.

 

Els nostres serveis EN LÍNIA es basaran en:

 • Gestió EN LÍNIA del procés de venda.

  Anuncis en portals immobiliaris i en la nostra web totpenees.com

  Assessor immobiliari a la teva disposició

  Posicionament preferent en la nostra web

  Fotos i/o professionals de la teva propietat

  Gestió de signatures, tràmits i paperassa

 
Els nostres serveis no comporten cap mena de comissió ni percentatge dels pactes per la venda. Naturalment, els nostres serveis es basaran en l’anteriorment descrits i correrà de part del venedor tot el referent al no inscrit com a serveis, com a visites dels possibles clients, anomenades d’informació de la propietat, adquisició de documents imprescindibles per a la venda, etc.
Pels nostres serveis EN LÍNIA solo s’aplicarà una quota fixa de 5500 € per gestió, tràmits i serveis prestats i només si la seva propietat ha estat venuda mitjançant els nostres serveis.
Sens dubte, una manera d’estalviar en despeses afegides, però no exempta d’obligacions per part del venedor.

Totpenedès que s’encarrega de tot

Totpenedes.com que s’encarrega de tot, és a dir, ofereixen un servei complet als seus clients.

Els nostres assessors o agents immobiliaris, faciliten les transaccions entre les parts implicades en la compravenda o lloguer d’un immoble.

A més, també s’encarreguen d’assessorar sobre quin és l’habitatge més adequat per a cada usuari. Això sens dubte té un doble benefici que afavoreix al venedor pel fet d’assessorar un comprador.

Es convertiran en un guia fonamental durant el procés, ja que escoltarà les necessitats de les persones que assisteixin a l’agència immobiliària i s’ajustarà a les seves prioritats.

Això farà que l’interessat no hagi de passar un gran nombre d’hores buscant habitatges o persones disposades a comprar, i li proporcionarà una major seguretat.

Funcions especials

Altra de les funcions és negociar els preus i condicions. Els nostres assessors poden aconseguir que el propietari vengui el seu immoble per un preu concorde al mercat.

També s’encarregarà de gestionar tots els documents: contractes, nota de càrrec, etc. Gràcies a la seva formació en temes legals s’assegurarà que els contractes no siguin fraudulents o continguin alguna irregularitat.

Respecte a la publicitat immobiliària, Totpenedes.com s’encarregarà de difondre els immobles dels seus clients per diferents mitjans com a xarxes socials, portals immobiliaris, etc.

Per a això serà necessari disposar de serveis propis de màrqueting immobiliari, Fotografia Immobiliària o d’Arquitectura, Vídeo màrqueting o Tour Virtual 360º. Per a adequar a cadascun la millor opció.

En resum, podem dir que totpenedes.com s’encarrega de tot i farà com a mínim les següents funcions:

Acompanyament de visites.
Assessorament sobre condicions en la compravenda o lloguer.
Assessorament legal.
Gestió de documents.
Analitzar el mercat immobiliari.
Inspeccionar els habitatges.
Gestions de publicitat

 

Som una Agència Immobiliària que treballem amb propietats de proximitat, concentrades majorment a les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf.

Busquem a persones amb relativa experiència en el sector immobiliari que vulgui unir-se a l’equip de *TotPenedès, Immobiliària. Trobaràs un immillorable ambient de treball i la possibilitat de desenvolupar-te en la teva carrera professional com a agent.

Si t’interessa, pots enviar la teva sol·licitud en TotPenedès. Estarem encantats a  escoltar-te.

A continuació t’ajudem a com presentar una sol·licitud.

El formulari:

Presenta la teva sol·licitud a través del formulari en línia que trobaràs a continuació. A més d’explicar-nos les teves intencions i perquè t’agradaria treballar amb nosaltres, podràs manar-nos com a arxiu adjunt, el teu CV.  FORMULARI

El curriculum vitae:

El currículum que rebem, explica’ns la teva idea, la teva experiència en el sector i tot el que creguis que pugui interessar. En el teu CV, no oblidis detallar el més imprescindible i que contingui la informació adequada. Especifica el teu nivell d’idiomes i comenta si disposes de permís de conduir.

Quins impostos cal pagar per la venda d’un habitatge?

Són tres els impostos que has de pagar per vendre el teu pis:

–  L’IRPF, pel guany que obtinguis amb la venda

 – La plusvàlua municipal, per l’augment en el valor del terreny des de la seva adquisició fins a la seva transmissió

 – L’IBI, que si bé no és un impost propi de la venda, toca pagar la part corresponent a l’any de la  venda.

Quan es paguen els impostos per vendre un pis?

Cada impost té un termini de pagament diferent. Ho detallem a continuació:

 – IRPF. Es paga l’any següent de la venda, amb el conjunt de la declaració de l’IRPF.

 – Plusvàlua municipal. 

Es paga dins dels 30 dies hàbils següents a la venda de la casa, encara que pot variar. (Verifica el termini amb el teu ajuntament.)

 – L’IBI. Ho pagues cada any només per ser amo del pis. En vendre, l’import que toca pagar aquest any el pots repartir amb el comprador, segons el temps durant el qual hagis tingut la propietat del pis.

Com calcular l’IRPF per la venda d’un habitatge?

Per a calcular l’IRPF deus primer conèixer quin ha estat el teu guany patrimonial. A aquest valor, posteriorment, has de multiplicar-lo pel percentatge d’IRPF que et correspongui segons el teu tram de guanys.

A continuació t’expliquem tot amb detalls, però tingues en compte que només has de pagar IRPF si has obtingut un benefici econòmic amb la venda de la casa. A grans trets, si has venut el pis per més diners del que el vas comprar en el seu moment, pagaràs IRPF; en cas contrari, hauràs de declarar la venda, però no pagaràs res.

Càlcul del guany patrimonial

El guany patrimonial és el resultat de restar el valor d’adquisició al valor de transmissió. T’ho expliquem pas a pas:

Calcular el valor de transmissió

El valor de transmissió es refereix al preu de venda de la casa menys les despeses i tributs inherents a l’operació. Per a calcular-ho, es poden tenir en compte totes aquestes despeses: 

– Els honoraris de l’agència immobiliària

 – La plusvàlua municipal

 – Les despeses de la cancel·lació registral de la hipoteca

Exemple de càlcul del valor de transmissió

 Preu de venda: 120.000 euros

 Despeses de la venda

Honoraris agencia immobiliària: 7.000 euros
Plusvàlua municipal: 1.400 euros
Despeses de cancel·lació registral de la hipoteca (si aplica): 500 euros

 Valor de transmissió: 120.000 euros – 7.000 euros – 1.400 euros – 500 euros= 111.100 euros

Calcular el valor d’adquisició

El valor d’adquisició es refereix al preu que vas pagar quan vas comprar la propietat, més les inversions i millores, despeses i tributs inherents a l’operació que vas dur a terme en el seu moment. Les despeses que pots tenir en compte, llavors, són:

 – Despeses de notaria

 – ITP (impost de transmissions patrimonials) o IVA, segons correspongui

 – IAJD (impost d’actes jurídics documentats).

 Els costos de les reformes o reparacions considerables que hagis realitzat en l’habitatge. 

En aquest punt compten totes aquelles reparacions que estiguessin dirigides a l’ampliació o millora substancial de l’immoble com, per exemple, l’augment de la seva superfície o el canvi complet de parts importants de la casa com la cuina o el bany.

 Les comissions que vas pagar pel préstec hipotecari o els interessos NO S’INCLOUEN en aquestes despeses 

Exemple de càlcul del valor d’adquisició

 Preu de compra: 80.000 euros

 Despeses de compra:

Notaria: 400 euros

Registre: 300 euros

ITP: 4.800 euros

 Cost de reformes: 10.000 euros

 Valor d’adquisició: 80.000 euros + 5.500 euros (despeses totals de compra) + 10.000 euros= 95.500 euros

Calcular la diferència entre transmissió i adquisició

El següent pas és calcular el guany patrimonial, és a dir, la diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició. Poden ocórrer tres coses:

 Que el valor de transmissió sigui major al d’adquisició. Llavors, has de pagar IRPF.

 Que el valor de transmissió sigui menor al d’adquisició. Llavors, has de declarar la venda en l’IRPF però no pagaràs res.

 Que el valor de transmissió sigui igual al d’adquisició. En aquest cas tampoc hauràs de pagar IRPF. 

Aplicar el tipus impositiu

En els casos on la resta entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició doni un resultat positiu, hauràs de multiplicar-lo pel tipus impositiu que correspongui segons el teu tram de guanys. Aquests són:

 – Guanys fins a 6.000 euros: 19%

 – Guanys entre 6.000 i 50.000 euros: 21%

 – Guanys entre 50.000 euros i 200.000 euros: 23%

 – Guanys de més de 200.000 euros: 26%

Tingues en compte que aquests percentatges de tribut s’apliquen de manera progressiva. Així, als primers 6.000 euros de guany li has d’aplicar el 19%, dels 6.000 euros i fins als 50.000 euros restants, el 21%; entre els 50.000 euros i els 200.000 euros el 23% i a partir de 200.000 euros el 26%.

Exemple final de càlcul del guany patrimonial

 Guany patrimonial= 111.100 euros (valor de transmissió) – 95.500 euros (valor d’adquisició)= 15.600 euros

Tingues en compte que, als primers 6.000 euros li apliquem el tipus impositiu del 19% i als 9.600 euros restants el 23%. Això dona un total de: 3.156 euros d’IRPF per la venda de la casa.

Quines exempcions existeixen en l’IRPF i com pots acollir-te?

Existeixen una sèrie d’excepcions on no hauràs de pagar IRPF, fins i tot si has obtingut guanys amb la venda. Aquestes són:

Exempció per reinversió en habitatge habitual

Si has venut el teu habitatge habitual i utilitzes els diners per a comprar un nou habitatge habitual, pots estar lliure de pagar IRPF. Per a això, has de complir una sèrie de requisits:

 L’habitatge que embenis ha de ser l’habitual. Has d’haver residit en ella durant, almenys, tres anys de manera contínua. Si no compleixes amb aquest requisit, però el canvi de residència es va donar per causes justificades, pots acollir-te igualment al benefici fiscal.

 El nou habitatge també ha de ser l’habitual.  Per a això, has d’habitar-la de manera efectiva en el termini de dotze mesos des de la compra o la terminació de les obres.

 El termini que tens per a fer la reinversió és de dos anys. Aquests poden ser tant anteriors com posteriors a la venda.

 Perquè la reinversió sigui total, has de destinar tots els diners de la venda (tenint en compte les despeses) a l’adquisició de la nova casa. Si queda un sobrant, pots acollir-te a l’exempció només de manera parcial.

 Aquí t’expliquem tots els detalls sobre l’exempció de l’IRPF per reinversió en habitatge habitual. 

 TINGUES EN COMPTE. Si bé tens dos anys per a realitzar la reinversió, has de declarar la venda en l’IRPF l’any fiscal que correspon. Si arribat el moment no has adquirit el nou habitatge, has d’indicar-lo en realitzar la declaració.

Exempció per a majors de 65 anys

Els majors de 65 anys no han de pagar IRPF per la venda del seu habitatge habitual, independentment de si reinverteixen o no els seus diners en una altra residència. Si la casa que embenin és una segona residència, en canvi, hauran de tributar per ella, tret que utilitzin els diners de la venda per a constituir una renda vitalícia sota els següents requisits:

 – Termini. La contractació de la renda vitalícia s’ha de fer en un termini de sis mesos des de la data de la venda.

 – Quantitat. La suma màxima la reinversió de la qual dona dret a gaudir de l’exempció és de 240.000 euros.

 – Freqüència. La renda haurà de tenir una freqüència inferior o igual a un any. A més, aquesta s’haurà de començar a percebre en el termini d’un any des de la seva constitució.

 – Comunicació. Has de comunicar a l’entitat asseguradora o al banc que els diners és producte de la venda d’un habitatge i que pretens acollir-te a l’exempció.

 TINGUES EN COMPTE. Algunes entitats estableixen una edat màxima per a contractar una renda vitalícia, que pot estar entre els 79 i els 90 anys. Per tant, si la persona que vendrà la segona residència és molt major i pretén contractar aquest producte, ha d’esbrinar amb antelació les condicions de les diferents entitats. 

Exempció per lliurar el pis en dació en pagament

Si vas haver de lliurar el teu habitatge en una dació de pagament perquè no has pogut fer front al pagament de la hipoteca, també pots gaudir de l’exempció, encara que és necessari que no tinguis cap altre bé en propietat la quantia de la qual sigui suficient per a satisfer la totalitat del deute. 

En aquest cas, per a calcular si vas tenir un guany o una pèrdua patrimonial, s’utilitzarà la diferència entre el valor d’adquisició del pis que se cedeix i el valor de transmissió d’aquest. Aquest últim no és més que el valor del deute que s’extingeix amb la dació.

Com calcular la plusvàlua municipal?

Un altre dels impostos que cal pagar en vendre una casa és l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, popularment conegut com a plusvàlua municipal. Aquest grava, com el seu nom l’indica, l’augment de valor que ha experimentat el teu habitatge durant el temps que l’has tingut en propietat. Està cedit als ajuntaments, per la qual cosa has de liquidar-ho en la direcció d’Hisenda autonòmica. 

Explicació del càlcul de plusvàlua municipal

Des del 10 de novembre de 2021, existeixen dos mètodes per a calcular la plusvàlua municipal: un “real” i un altre “objectiu”.

En el mètode “objectiu”, es tenen en compte:

El valor cadastral del sòl al moment de la venda, dada que pots verificar en el rebut de l’IBI o en la web del Cadastre
Un coeficient determinat per cada ajuntament que depèn del temps durant el qual has estat amos de l’immoble
Un percentatge, també determinat per cada ajuntament

En el mètode “real”, en canvi, es tenen en compte:

El preu de venda de l’habitatge
El cost de compra de la propietat
El percentatge del valor cadastral que correspon al valor del sòl
Un percentatge que determina cada ajuntament (és el mateix que es va esmentar en el mètode anterior)

Cada contribuent pot triar un d’aquests mètodes en funció del qual li resulti més convenient, és a dir, el que impliqui pagar un import més baix de plusvàlua.

Què és l’IBI i qui el paga en vendre un pis?

L’IBI és un impost municipal periòdic que que paguen anualment tots els propietaris d’un habitatge, només pel fet de tenir-la. La llei estableix que l’IBI ha de pagar-lo la persona que és propietària del pis el dia 1 de gener de l’any fiscal en curs. Tanmateix, en la pràctica això se sol negociar entre venedor i comprador.

L’habitual, en efecte, és que l’IBI es reparteixi entre les parts en funció del temps durant el qual van tenir l’immoble en propietat. Per exemple, si vens la teva casa a l’abril, pots negociar per a pagar l’IBI proporcional als primers quatre mesos de l’any i que el comprador pagui la resta. 

Què passa si en vendre la casa no m’han cobrat l’IBI?

Cada ajuntament té la llibertat de fixar els seus propis terminis per a girar aquest impost. Pot, llavors, que el tribut estigui liquidat en el moment de vendre o que, més aviat, estigui pendent de pagament. Davant això, pots:

 Acordar amb el comprador que pagui una quota en el moment de la signatura, prenent com a referència la quantitat d’impost que vas pagar l’any anterior.

 Esperar que l’Administració cobri l’impost i després demanar a l’altra part el reemborsament corresponent.

Informació extreta de HelpmyCash:

De manera general, els documents que et demanarà el notari el dia de la compravenda són els següents:

DNI o targeta de residència original de totes dues parts

En el cas que s’aporti el passaport, s’haurà d’acreditar també el NIF (número d’identificació fiscal).

Original del títol de propietat de la casa.

Fotocòpia de tots els xecs o transferències que t’hagi fet el comprador abans de la signatura (per exemple, en concepte de reserva).

Rebut de l’últim pagament de l’IBI (any en curs o any anterior si no t’han girat el cobrament).

Certificat energètic.

Cèdula d’habitabilitat, si és obligatòria.

Certificat del *ITE, si aplica.

Certificat d’estar al corrent de pagament amb la comunitat.

Contracte d’arres.

Últimes factures dels subministraments: aigua, llum, gas, rebut d’escombraries, etc.

Si el pis té hipoteca: certificat de deute pendent o de deute zero.

LLOGAR a l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf

En TotPenedès et vol ajudar amb aquesta guia detallada per a aclarir qualsevol dubte que poguessis tenir quant al procés de lloguer de propietats en aquestes comarques.

És recomanable tenir en compte aquesta informació perquè el procés sigui àgil i reeixit. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres si precises més informació o et podem ser d’ajuda – www.totpenedes.com o +34 93 817 39 20.

Estar preparat

Abans d’iniciar el procés de lloguer, és recomanable començar a reunir la documentació necessària, perquè en el moment de trobar la propietat ideal, el procés s’efectuï de la manera més ràpida possible. Aquests són els documents imprescindibles que has de tenir per a dur a terme el procés de lloguer, a part del DNI/NIE/Passaport i un compte bancari amb suficients fons per a cobrir totes les despeses:

Si treballes en una empresa:
Contracte de treball.
Últimes dues nòmines.
Última declaració de la renda
Nota Simple d’Immobles, en cas de tenir un immoble en propietat (és opcional)
Si treballes com a autònom:
Última declaració de la renda
Documentació addicional: última declaració d’IVA trimestral
Nota Simple d’Immobles, en cas de tenir un immoble en propietat (és opcional)
Si ets amo d’una empresa
Declaració imposada de societats
Escriptures de l’empresa
Document que ho vinculi a la mateixa
Última declaració de la renda
Si és una empresa que arrenda parar un Treballador:
Declaració de l’impost de societats.
Escriptures de l’empresa
Document que ho vinculi a la mateixa
Última declaració de la renda d’empleat (això només seria en casos molt específics)
Sí que és un client internacional:
Última declaració de la renda al país de residència
Documentació addicional que permeti comprovar la seva capacitat de pagament (a especificar cas per cas)
Cerca

La primera etapa de la cerca es concentra a definir els paràmetres basant-nos en els seus requeriments i necessitats: tipus d’immoble, pressupost, nombre d’habitacions, i ubicació són algunes de les característiques que s’han de tenir clares perquè la cerca sigui el més eficient i satisfactòria possible.

En cas de no estar segur i necessitar assessorament, qualsevol dels nostres agents, depenent de la comarca on sol·licitis aquesta informació, t’ajudarà amb el procés, fent del mateix una experiència més agradable.

Visites

Pots buscar directament la teva propietat ideal en el nostre portal o posar-te en contacte amb un dels nostres agents perquè puguem proposar-te propietats amb base en les teves exigències. A partir d’aquí es coordinen visites per a així conèixer el que podria ser la teva futura llar.

Mitjançant un tracte personalitzat, el nostre agent farà un seguiment d’aquestes visites i en cas de ser necessari et recomanarà noves alternatives, fins a aconseguir trobar el que estàs buscant.

Paga i senyal

Quan s’està segur de la propietat que es vol llogar i havent arribat a un acord de condicions (data d’entrada, preu i fiança, entre altres), serà necessari efectuar la reserva de la mateixa a través d’un dipòsit conegut com a “paga i senyal”.

Aquest import equival a un mes de lloguer, el qual si s’arriba a tancar el tracte, es descomptarà d’un dels pagaments requerits pel propietari de l’immoble o bé dels honoraris de l’agència. També existeix la possibilitat de fer efectiva una pre-reserva des del moment de la visita, amb la qual cosa es retiraria del mercat de manera immediata, garantint la disponibilitat de la propietat.

Signatura del contracte

Que necessitessis: És en aquest moment quan s’haurà de tenir, completa i a mà, la documentació necessària esmentada anteriorment per a dur a terme el tràmit.

Documentació personal: DNI/NIE/Passaport segons sigui el cas.

Referències: De manera habitual, TotPenedès amb la finalitat de cerciorar-se que els inquilins presenten la capacitat necessària per a cobrir les despeses estipulades, sol·licita referències que qualifiquin la seva situació financera depenent del tipus de client del qual es tracti. Per exemple: contracte de treball, nòmines, declaració de la renda, entre altres.

Fiança: Depenent dels acords, s’haurà de pagar al propietari un import específic com a garantia que una vegada finalitzat el contracte d’arrendament, la propietat es trobarà en les mateixes condicions que quan es va rebre.

En aquest cas, l’import total es tornarà en finalitzar el contracte de lloguer, en cas contrari, si hi hagués algun mal o desperfecte, es restaria d’aquesta.

Aval bancari: En algunes ocasions el propietari sol·licita un aval bancari el qual respongui en cas d’impagament del lloguer.

Contracte: TotPenedès treballa únicament amb dos tipus de contracte:

Contractes temporals d’entre tres i onze mesos
Contractes a llarg termini d’un any d’obligatori compliment, amb possibilitat de fins a 5 anys a 7 anys (per a patrimonials) menys que decideixi finalitzar-ho abans.

Honoraris: Com a concepte de Despeses d’Agència, TotPenedès sol·licita el 10% de la renda anual + IVA. Aquest import s’haurà de pagar en el moment de la signatura del contracte d’arrendament.

Si vols comprar un pis de protecció oficial de segona mà has de conèixer les característiques d’aquesta mena d’habitatges i els requisits que existeixen en relació a la seva transmissió. En aquest post resolem els teus dubtes. 

Descobreix el comparador gratuït d’hipoteques!
Compara segons les teves necessitats i interessos
Què és un habitatge protegit?

Un habitatge protegit és un tipus d’habitatge que té un preu limitat i que es troba parcialment subvencionada per l’Estat. L’objectiu dels habitatges protegits és garantir l’accés a un habitatge digne a persones que no posseeixen recursos suficients per a comprar una. En general, solen tenir una superfície que no supera els 90 metres quadrats, tret que es tracti d’habitatges destinats a famílies nombroses o a persones amb discapacitat. 

 


La qualificació com a VPO té un període de validesa i una vegada que transcorre aquest temps l’habitatge es converteix en lliure. En general, els períodes de qualificació solen oscil·lar entre els 10 i els 30 anys, encara que depèn de la normativa de cada Comunitat Autònoma. 

Pots comprar un habitatge protegit de segona mà?

Comprar un habitatge protegit de segona mà és possible i té els seus avantatges, però s’han de tenir en consideració una sèrie d’aspectes: 

Si el període de qualificació com a VPO ha transcorregut, l’habitatge es podrà transmetre com un habitatge lliure. 
Si el període de qualificació com a VPO no ha acabat, poden donar-se diversos casos:
Que existeixi una prohibició per a vendre l’habitatge.
Que l’habitatge es pugui vendre amb una autorització de l’administració corresponent pel preu establert per aquesta administració. Perquè l’administració doni la seva autorització per a la venda hauràs de justificar un motiu com:
Que necessites traslladar-te a una altra localitat per motius de treball. 
Perquè necessites un habitatge més gran per l’augment de la família. 
Que existeix una discapacitat o necessitat especial d’algun membre de la família. 
A més, hauràs de justificar que el pis ha estat el teu habitatge habitual durant els últims 5 anys. 

La sol·licitud d’autorització es presenta en la Conselleria d’Habitatge de la Comunitat Autònoma. Si se’t concedeix l’autorització hauràs de retornar les ajudes que t’han donat fins a aquest moment. 

Requisits

A més, existeixen requisits per a comprar VPO de segona mà, entre els quals cal destacar els següents: 

No ha de ser titular d’altres immobles. 
Haurà d’utilitzar l’habitatge com a residència permanent. 
No ha de superar la Renda Màxima Anual fixada per la Comunitat Autònoma en la qual estigui situat el pis. 

En el cas que compris al teu *excónyuge, després del divorci, l’habitatge protegit en la qual heu viscut junts, no serà necessari que compleixis els requisits que hem vist. 

 


Si tens dubtes sobre com comprar un pis de protecció oficial de segona mà, en Immobiliària *TotPenedes,  estarem encantats d’aconsellar-te. El nostre equip professional està recolzat per una experiència i un coneixement impecables. Segur que podem ajudar-te.

No dubtis a contactar-nos i començarem junts des del primer moment. Nosaltres ens encarreguem de trobar la millor opció!

informació extreta de *Creduixa.

És aquella que ha estat la teva residència durant un termini continuat de, almenys, tres anys. S’entendrà, no obstant això, que aquesta no perd la condició quan, malgrat no haver transcorregut aquest temps, quan existeixi una causa justificada que motivi el canvi de domicili com, per exemple, la celebració de matrimoni, un divorci, un trasllat laboral o un canvi d’ocupació.

Si Hisenda  demana comprovar que el teu habitatge ha estat l’habitual, pots presentar les següents proves:

L’empadronament: és el document més utilitzat com a prova. No obstant això, aquest per si sol no acredita la residència.
Històric del Registre de la propietat: si només tens un pis al teu nom, pots adjuntar aquest document per a provar que no tens cap altre lloc on viure.
Factures de subministraments: Hisenda admet com a prova el consum d’aigua, llum i gas realitzat en l’immoble, ja que és un indicador que la casa ha estat habitada.
Domiciliació de notificacions: això és l’adreça que utilitzes per a rebre el correu postal. Per exemple, la que utilitza el teu banc o la mateixa Hisenda per a enviar-te cartes i notificacions.
Centre de treball i de salut: també es pot utilitzar com a argument la proximitat de la casa amb el teu treball o amb el centre de salut on tens al teu metge de capçalera.
Actes de les juntes de la comunitat de propietaris: si has participat en les juntes de veïns i apareixes en les actes, pots demanar una còpia al teu president per a presentar-la com a prova irrefutable que has habitat la finca.

Els no residents paguen l’impost  sobre la renda de no residents. L’Agència Tributària obliga el comprador a retenir un 3% de l’import de la compravenda en el moment de l’escriptura pública i ingressar-lo, per compte del venedor, en les arques del Tresor Públic en concepte d’impost sobre la renda de no residents.

Si el cas és que li embenis el teu pis a un estranger, els impostos obligatoris per la compra de la casa que haurà d’assumir el forà són els mateixos que hauria de pagar un resident. És a dir, el *ITP i, d’haver-hi una hipoteca, el *IAJD.

El passat 1/01/2018 va entrar en vigor el Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, que regula les obligacions i els contractes. Avui comentem l’article 621-49 referent a la compravenda amb finançament per un tercer, habitualment una entitat bancària.

L’article estableix:

Si el contracte de compravenda preveu el finançament de tot o part del preu per una entitat de crèdit, el comprador, excepte pacte en contra, pot desistir del contracte si justifica documentalment, en el termini pactat, la negativa de l’entitat designada a concedir el finançament o a acceptar la subrogació del comprador en la hipoteca que grava l’immoble, tret que la denegació es derivi de la negligència del comprador.
El *desestimiento del comprador obliga el venedor a la devolució del preu que li hauria estat lliurat i, si escau, de les arres penitencials, i obliga el comprador a deixar el venedor en la mateixa situació en què s’hauria trobat si no s’hagués conclòs el contracte, sense perjudici del qual estableix la legislació hipotecària. 
Així doncs, el Codi Civil de Catalunya regula que si el comprador no pot aconseguir el finançament necessari per a la compra, podrà desistir del contracte sense perdre les quantitats lliurades. Perquè això sigui possible, han de concórrer dos requisits bàsics:
a) En el document d’arres o contracte privat, ha de constar que la part compradora espera finançar-se per una entitat de crèdit.
b) El comprador ha de justificar documentalment la negativa de l’entitat a la concessió del finançament, sense que s’hagi produït per negligència seva.

Com sempre, si heu de vendre o comprar a Catalunya, un bon assessorament és essencial per a evitar problemes futurs.

No, no sempre s’ha de pagar la plusvàlua municipal. Des de les noves actualitzacions realitzades el 10 de novembre de 2021, aquells propietaris que venguin el seu pis amb pèrdues o sense cap mena de guany no han de pagar aquest tribut.

A priori, les places de garatge no es poden vendre dissociades de l’habitatge a la qual pertanyen. Amb caràcter general no es constitueixen com a finques registrals independents en l’escriptura de divisió horitzontal, per la qual cosa no es poden comercialitzar per separat, ja que són part integrant de la casa.

Si encara així volem vendre l’espai d’aparcament de manera individual, el primer que caldria fer és procedir a la seva segregació com a finca independent, d’acord amb el que s’estableix en la Llei de Propietat Horitzontal (*LPH).

Després de la reforma de 2013, assenyala que es requerirà autorització administrativa, en tot cas, quan així s’hagi sol·licitat, prèvia aprovació per les tres cinquenes parts del total dels propietaris que, al seu torn, representin les tres cinquenes parts de les quotes de participació, la segregació i correspondrà a la Junta de Propietaris, per majoria de tres cinquenes parts del total dels propietaris, la fixació de les noves quotes de participació.

Per tant, entenem que és possible la segregació d’una plaça de garatge per a la seva venda com a finca independent, sempre que s’aprovi per la comunitat de propietaris, tret que aquesta facultat de segregació estigués ja recollida prèviament en els Estatuts.

En el cas que l’opció d’alienar la plaça de garatge o traster estigui prevista en els estatuts podria dur-se a terme sense autorització de la junta, si bé caldrà ajustar les quotes, disminuint la de l’habitatge de la qual se segrega la plaça de garatge i assignant a la plaça de garatge com a nova finca independent dins de la comunitat, la quota corresponent.

De no estar prevista estatutàriament, si la venda es fes sense comptar amb l’aprovació de la junta de propietaris, aquesta transmissió de la plaça de garatge com a finca independent no tindria accés al Registre de la Propietat i enfront de la comunitat el venedor continuaria assumint la condició de propietari de l’habitatge amb tots els seus elements.

Per consegüent seria l’ell obligat al pagament de les corresponents quotes de comunitat, tant ordinàries com extraordinàries, com si l’alienació no s’hagués produït. No obstant això, la comunitat de propietaris no podria denegar al comprador l’ús de la plaça de garatge, malgrat haver-se realitzat la venda sense l’autorització de la comunitat, ja que tot propietari pot cedir o arrendar el seu ús a tercer sense autorització de la junta.

Ara bé entenem que si les places de garatge no estiguessin configurades com a annexos de l’habitatge, no seria lícit establir una limitació al dret de propietat tan forta com per a impedir als seus propietaris vendre-les a persones alienes a la comunitat.

*Info: Idealista

Abans de veure els metres mínims per a segregar una finca, així com tot el conjunt de requisits necessaris, repassem ràpidament la definició d’aquest terme.

En segregar busquem dividir un terreny en finques més petites. L’explicació sembla senzilla, però cal anar amb compte de no confondre la segregació amb la divisió.

En la segregació tenim una finca principal que serveix de matriu, i de la qual s’extreu terreny per a donar origen a altres finques més petites. Aquesta finca principal, després de la repartició, continua existint i quedant registrada, encara que de menor grandària.

La divisió és un procés completament diferent. La finca d’origen desapareix i s’esborra del registre, donant lloc a una sèrie de finques totalment noves.

*Info: *Klic Arquitectes

Segregar una finca urbana (aquella que, independentment de si està en el nucli urbà o rural, tenen una edificació habitable adherida al terreny) és una opció bastant utilitzada de cara a la preparació de futures herències o per a posar a la venda una part d’ella.

Però per a fer-ho és necessari comptar amb una llicència de segregació, que se’ns aprovarà si el nostre terreny compleix una sèrie de requisits que repassem a continuació:

*Info: *Klic Arquitectes

Un dels requisits més importants és la grandària que ha de tenir la finca. Els metres mínims per a segregar una finca urbana els dicta el pla general de cada municipi.

*Info: *Klic Arquitectes

Totes les finques resultants han de tenir accés directe a la via pública.

*Info: *Klic Arquitectes

Si previ a segregar una finca ja hi ha edificada un habitatge, hem d’assegurar-nos que aquesta continua complint la normativa una vegada es realitzi la segregació. Potser aquest és el punt que més complica el procés, perquè en moltes ocasions, en el moment de la construcció, no es preveu la futura segregació.

*Info: *Klic Arquitectes

Les finques resultants han de comptar amb les infraestructures necessàries habituals del sòl urbà. Aquestes són, per exemple, el proveïment d’aigua, gas o llum.

*Info: *Klic Arquitectes

Ara que ja coneixem els metres mínims per a segregar una finca urbana, així com alguns dels altres requisits necessaris, i hem comprovat que els complim… Quins són els passos que hem de seguir?

Hem de presentar una sèrie de documents per a poder aconseguir la llicència municipal que ens permeti segregar una finca. Entre aquests documents s’inclouen alguns que han de ser realitzats per un topògraf professional, com és el cas de la representació gràfica georeferenciada de la finca.

Comptar amb un projecte de segregació de parcel·la urbana també serà necessari. Aquest és un document tècnic que ha de portar a cap un arquitecte, en el qual se certifica que la nova parcel·la resultant compleix amb la normativa.

Info: Klic Arquitectes

Les despeses, com sempre, poden variar depenent de la comunitat autònoma en la qual es realitzi la petició o el tipus de llicència que necessitem. Però comptant amb les despeses resultants de la contractació d’un topògraf, un arquitecte, un notari, les taxes municipals i el registre, el cost podria variar entre els 1.000 i els 2.000 euros.

Info: Klic Arquitectes

Encara que tant el venedor com el comprador paguen impostos o despeses, no es fa forma equitativa repartint el 50% cadascun. Es pot arribar a un acord entre totes dues parts de manera que s’estableixi quines despeses paga l’un i l’altre, però de manera general se li assignen uns costos a cadascun:

El venedor, és a dir, el propietari del terreny, s’encarrega de pagar la plusvàlua, que es tracta d’un impost municipal.

La plusvàlua només s’han de pagar quan el terreny és considerat urbà o de característiques especials. Si parlem d’una parcel·la rústica no cal pagar-la.

D’altra banda, el comprador és el que paga la major part de les despeses associades a la compravenda del terreny. Ha de pagar els costos de la gestoria, la notaria i el *ITP (Impost de Transmissió de Propietats) o IVA depenent de si el terreny està a nom d’una persona física o jurídica.

Com veiem, els costos totals de comprar un terreny no es limiten només al valor de venda de la parcel·la.

Vegem detalladament cadascun de les despeses associades a la compra d’un terreny.

Segons a qui pertanyi la parcel·la pagarem IVA o ITP (Impost de Transmissió de Propietats).
Així, és important saber si la fem la compra a una empresa o a un privat, ja que els percentatges –i per tant el preu- que es paga en cada cas és molt diferent.

Quan la parcel·la pertany a una empresa cal pagar un 21% d’IVA, ja que estem comprant un actiu de l’empresa.

En aquest cas a més, també cal pagar el que es diu IAJD –Impost d’Actes Jurídics Documentals a hisenda. És un impost que a Catalunya per exemple, aquest Impost suposa el 1,5% del valor del terreny.

Si pel contrari el propietari de la parcel·la que comprarem és un particular, no cal pagar IVA ni IAJD sinó que hem d’abonar el que es diu Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). El ITP també es paga a hisenda. A Catalunya correspon a un 10% del valor del terreny.

Aquest percentatge es veu reduït en determinats casos com en famílies nombroses que es redueix fins al 5% o en el cas d’Habitatges protegits que és d’un 7%.

Compare listings

Compare